Aanbiedingen

Is uw horecazaak goed verzekerd? Zeker weten, of ‘denk het wel’?

Verzekeren is een vak apart, net zoals de horeca! De constant veranderende situatie van horecaondernemers wordt niet door alle verzekeraars goed begrepen. Een reguliere bedrijfsverzekering sluit ook vaak niet goed aan. Is uw kostbare bezit wel goed genoeg beschermd, of betaalt u misschien te veel?

Schouw Assurantiën (www.schouwassurantien.nl) heeft zich gespecialiseerd in horecaverzekeringen en werkt voor een groot aantal horecabedrijven met grote variëteit. Centraal staat maatwerkadvies, duidelijke communicatie en persoonlijke service. Schouw Assurantiën geeft antwoord op vragen zoals:

  • Welke risico’s loop ik als ondernemer?
  • Ben ik wel voldoende verzekerd?
  • Betaal ik niet te veel voor mijn verzekeringen
  • Ik heb geïnvesteerd in mijn huurpand, is dit meeverzekerd?
  • Ik organiseer een activiteit/evenement op locatie, moet ik dit verzekeren?

Quick ‘Schouw’  Speciaal voor u als relatie van VHC ActiFood en Horecawerf Noord Nederland biedt Schouw Assurantiën een ‘Quick Schouw’ aan, om na te gaan of uw zaak voldoende beschermd is. Deze bestaat uit:

  • Inventarisatie van bedrijf en activiteiten
  • Het in kaart brengen van uw belangrijkste bedrijfsrisico’s
  • Analyse van de huidige verzekeringen t.a.v. aanwezigheid, verzekerde bedragen, dekkingen en  hoogte premies
  • Rapportage met aanbevelingen

Nu doen!  Voor slechts € 95,- (normaal € 225,-) verzorgt Schouw Assurantiën deze Quick Schouw.

Als je eerst nog vragen hebt, neem dan contact op met Anne Schouw: 0517-433038.

CONTACT
T. 06-14794021
M. info@hwnn.nl
W. www.horecawerfnoordnederland.nl